START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Denn wat häs do ald dovun

Kumm, mer dun einfach jet laache
Kumm, mer dun, wat uns jefällt
Einfach Spaß han an der Saach
Un wann et och ens kraach
Treck dat Dinge durch, su wie do wells

Kumm, mer dun och keiner frore
Kumm, mer dun dat, wo mer Freud dran han
Denn dat Levve es ze koot
Schnapp dir dinge Mot
Luur noh vöre, ävver nit zoröck

Denn wat häs do ald dovun
Wann do niemols sühs de Sonn
Hür einfach en dich ren
Un do wähs sinn

Kumm, mer dun, dat wat mer denke
Kumm, mer dun, wo mer Loss drop han
Denn su schnell verjeit de Zick
Et luhnt sich wirklich nit
Spill di Spill noh dinger Nas

Kumm, mer dun, dat wat mer welle
Kumm, mer dun dat einfach su
Keine Kopp dorüvver maache
Loss et mänchmol kraache
Dun dat doch, wo do Bock drop häs

Denn wat häs do ald dovun
Wann do niemols sühs de Sonn
Hür einfach en dich ren
Un do wähs sinn

Text: Gerold Ulbrich
Musik: Gerold Ulbrich
Erscheinungsjahr: 2006