START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Kölle, do jehörs janz fess zo mir

Kölsche Jecke dun jän fiere, un dat nit ze knapp
Schwade jän ens Dress un laache sich dann schlapp
Denn die jecke Kölsche sin e janz besondres Volk
Die jitt et nor en Kölle he am Rhing

Der wohre Fastelovend fingste eh nor he bei uns
Kölle och bloß eimol op der Welt
Em Dom, do schleit der Pitter, för der FC schleit unser Hätz
Dat Kölle einfach super es, dat weiß he jede Fetz

Kölle, do jehörs janz fess zo mir
Schwur vun Treue jeff ich dir doför
Do bes ming Stadt, do bes mi Jlöck
Kölle, do bes janz deef drin en mir
Ich bin och e klein Stöck vun dir
Do kriss och jet vun mir zoröck

Kölsche Jecke dun jän singe, dat op ihre Art
Drinke jän e Kölsch un essen Appeltaat
Denn die jecke Kölsche han ihr eijenet Jesetz
Un do hält sich jede Kölsche dran

Der wohre Fastelovend fingste eh nor he bei uns
Kölle och bloß eimol op der Welt
Em Dom, do schleit der Pitter, för der FC schleit unser Hätz
Dat Kölle einfach super es, dat weiß he jede Fetz

Kölle, do jehörs janz fess zo mir
Schwur vun Treue jeff ich dir doför
Do bes ming Stadt, do bes mi Jlöck
Kölle, do bes janz deef drin en mir
Ich bin och e klein Stöck vun dir
Do kriss och jet vun mir zoröck

Text: Gerold Ulbrich
Musik: Gerold Ulbrich
Erscheinungsjahr: 2005