START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Laache

Mer han nit vill ze beede, doch mer sin ne super Clan
Met Kleinichkeite sin mer off zefridde un mer jläuve fess daran
Et hät nit lang jeduurt bes mer dat he su all jeschnallt
Zo uns kann jeder kumme, mer kloppe op de Trumme
Bei uns es bloß eins jefroch
Un dat es Laache

Statt ze kriesche leever laache
Un sich kein Sorje maache
Dun dat, wo mer Freud dran han
Et janze Levve lang

Wat treckste för e Jeseech un luurs ald widder op de Ääd
Loss de Kopp nit hänge, raff dich op, mer nemme dich met op unserem Wäch
Et koss och jar kei Jeld, unser Verein, dä es ömesöns
Zo uns kann jeder kumme, mer kloppen op de Trumme
Bei uns es bloß eins jefroch
Un dat es Laache

Statt ze kriesche leever laache
Un sich kein Sorje maache
Dun dat, wo mer Freud dran han
Et janze Levve lang

Uns Club, dä hät un bruch och keine Name
Bei uns do jitt et bloß dat eine, dat es Laache
En unserem Club, do laach och keiner allein
Willkumme en unserem Verein

Statt ze kriesche leever laache
Un sich kein Sorje maache
Dun dat, wo mer Freud dran han
Et janze Levve lang

Text: Gerold Ulbrich & Elmar Gievers
Musik: Gerold Ulbrich & Elmar Gievers
Erscheinungsjahr: 2005