START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Mir zwei jon durch et Levve

Do un ich, mir han jespillt, zesamme op dem Hoff jespillt
Do un ich, mir han jelaach un dobei och Quatsch jemaht
Do un ich, mir wore e unschlachbar Team
Mir han uns fess jeschwore: „Zweschen uns kütt keiner hin!“

Mir zwei jon durch et Levve
Mir zwei dun dat, wat uns jefällt
Mir zwei jon durch et Levve
Bes ant Engk (vun) der Welt

Do un ich, mir han jeliert, zesamme en der Schull jeliert
Do un ich, mir han jekämpf un de Stunde och jeschwänz
Do un ich, mir han dann et eetste Mol jeknutsch
Mir woren dann för nix mih bang, unsere Liebe wor jebuch

Mir zwei jon durch et Levve
Mir zwei dun dat, wat uns jefällt
Mir zwei jon durch et Levve
Bes ant Engk (vun) der Welt

Doch eins, dat es janz jewess
Dat keiner vun uns ne andere kritt
Ich dank dir met mingem janze Hätz doför
Dat do noch bes bei mir

Mir zwei jon durch et Levve
Mir zwei dun dat, wat uns jefällt
Mir zwei jon durch et Levve
Bes ant Engk (vun) der Welt

Text: Gerold Ulbrich
Musik: Gerold Ulbrich
Erscheinungsjahr: 2011