START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Well nor dich

Well nor dich – e Levve lang
Weil ich doch mi Hätz an dich verlore han
Well nor dich – e Levve lang
Met dir, do fängk dat Levve eets an

Schon wie ich dich soh
Do wor et mir tireck klor
Mir zwei sin förenander jemaht
Och ohne Richdum un Jeld
Ze klein weed uns de Welt
Denn och do häs zo mir jesaht

Well nor dich – e Levve lang
Weil ich doch mi Hätz an dich verlore han
Well nor dich – e Levve lang
Met dir, do fängk dat Levve eets an

Bei Sonnesching, am Daach
Bei Rähn un en der Naach
Do jon mir zwei zesamme durch de Welt
Met dir mäht alles Senn
Mir krijjen alles hin
Un maachen uns de Welt wie se uns jefällt

Well nor dich – e Levve lang
Weil ich doch mi Hätz an dich verlore han
Well nor dich – e Levve lang
Met dir, do fängk dat Levve eets an

Well nor dich – e Levve lang
Well nor dich – e Levve lang
Well nor dich – e Levve lang
Well nor dich – e Levve lang

Well nor dich – e Levve lang
Weil ich doch mi Hätz an dich verlore han
Well nor dich – e Levve lang
Met dir, do fängk dat Levve eets an

Text: Elmar Gievers
Musik: Gerold Ulbrich & Elmar Gievers
Erscheinungsjahr: 2014