START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Zokunf - Mer spingksen ens

Paar hundert Johr noh vörre
Wie maach de Zokunf sin?
Ov dann noch der Dom steit
Un fleeß dann noch der Rhing?
Wie Kölle dann wohl ussüht
Wä mööch dat nit ens sinn
Mer starte jetz de Zickmaschin
Un flejen do ens hin

Mer spingksen ens, mer spingksen ens
Wie de Zokunf weed
Mer luuren ens, wat Kölle dann su mäht
Mer spingksen ens, mer spingksen ens
Wie de Zokunf weed
Un wie se dann ussüht, uns ahl Ääd

Luur ens do, der Dom
Mer kann en bal nit sinn
Zweschen all de huhe Hüüser
Do pass hä kaum noch hin
De Huhstroß voller Minsche
Un die sin all maskeet
Denn och en Zokunf weed
En Kölle Fasteleer jefeet

Mer spingksen ens, mer spingksen ens
Wie de Zokunf weed
Mer luuren ens, wat Kölle dann su mäht
Mer spingksen ens, mer spingksen ens
Wie de Zokunf weed
Un wie se dann ussüht, uns ahl Ääd

Ov jester oder morje
Eins, dat bliev bestonn
Fastelovend weed en Kölle
Niemols ungerjon

Mer spingksen ens, mer spingksen ens
Wie de Zokunf weed
Mer luuren ens, wat Kölle dann su mäht
Mer spingksen ens, mer spingksen ens
Wie de Zokunf weed
Un wie se dann ussüht, uns ahl Ääd

Text: Elmar Gievers
Musik: Elmar Gievers
Erscheinungsjahr: 2013